söndag 6 februari 2011

välkommen 2011

Så var det då dags för februari månads gäster
att samlas för ett informationsmöte som denna


gång förlades i Castillo de la luna (månslottet)
och på torget utanför började gästerna samlas
i god tid före utsatt klockslag.

Väl inne i slottet inleddes mötet med att turist-
chefen Pilar gjorde lite reklam för Rota och
hälsade oss hjärtligt välkomna.

John och Helene gjorde en alldeles lysande pre-
sentation av Playa Golf och deras personal, pro
och övriga samarbetspartners.


På bilden ser vi från vänster: John Eriksson
(Sverige) Pilar (Spanien) ? (Spanien) Marianne
(Norge) och Helene (Jönköping)

Inga kommentarer: