onsdag 20 april 2016

Vårkänning

Idag gjorde vi en liten utflykt till ett ställe som jag aldrig varit på. Här följer lite information om platsen:
 Åsa gravfält är ett av Södermanlands största, bevarade gravfält från yngre järnåldern  På Åsa gravfält finns en riklig förekomst av backsippor som blommar om våren. Vid denna tid ger sig de boende i bygden gärna dit ut för en vårpicknick när vädret så inbjuder.
Gravfältet bestar av cirka 250 olika gravanläggningar, däribland 45 gravhögar och omkring 160 stensättningar. Den mest kända fornlämningen är en skeppssättning, kallad Åsa domarsäte. Den är 33 meter lång och åtta meter bred och bestod ursprungligen av 24 resta stenar (idag 18). Väster om landsvägen finns även en domarring av sju resta stenar.

 Precis vid ingången till gravfältet står den här välbevarade runstenen.
 Hela det stora gravfältet så långt man såg var täckt av dessa blommor som enligt uppgift endast blommar under en eller två veckor. Blomman heter backsippa
 En närmare titt på backsippan.
 Så här såg det ut vart man än tittade, det såg trevligt ut.
Det här är skeppssättningen som heter Åsa domarsäte. Det rekommenderas varmt att besöka den här platsen en solig dag.

onsdag 6 april 2016

Nu är det slut

Allting har ett slut och nu har vi nått fram till det, vad gäller att arbeta som golfvärdar. Vi känner nu att vi inte riktigt kan leva upp till våra egna förväntningar hur en golfvärd skall vara.
Till exempel skall man inte bli så sjuk att man inte kan fullfölja hela säsongen, utan det känns lite som att vi sätter andra lite grand i kläm. Det känns också som att vi svek våra gäster när jag inte kunde vara hundraprocentigt närvarande, utan Marianne fick dra ett allt större lass själv. Helene och John tog allt mer över som tur var och Helene var ju ovärderlig med all hjälp hos doktor Guadelope.
Det var också rörande hur deras omtanke om oss var och all hjälp med mycket annat vi fick.
 Som sagt så är det nu dags att lyfta på hatten och tacka för oss som värdar, men som gäster skall vi nog besöka Rota någon gång och jag ser fram emot att då får jag ju vara med och tävla på golfbanan.
Stort tack också till alla gäster som varit så uppmuntrande mot oss.