måndag 15 juni 2015

Smakar fågel

Fransmän äter upp svenska småfåglar
      
Foto: Alamy
Svenska ortolansparvar hamnar ofta på franska middagsbord. Detta är sannolikt orsaken till att arten är en av Sveriges mest hotade, enligt en ny studie.
Svenska ortolansparvar hamnar ofta på franska middagsbord. Detta är sannolikt orsaken till att arten är en av Sveriges mest hotade, enligt en ny studie.
Ortolansparven har minskat dramatiskt under lång tid, inte bara i Sverige, utan i hela nordvästra Europa.
Misstankar har funnits om att en starkt bidragande faktor är den omfattande fångst som bedrivs på fåglarna i sydvästra Frankrike, i regionen Les Landes söder om Bordeaux.
Visserligen är fångsten förbjuden sedan 1999 men fram till dess infångades cirka 50.000 ortolansparvar årligen, och jakten har efter förbudet fortsatt i illegal form.
I den nya studien har svenska forskare försett sparvar med så kallade ljusloggar. Med dessa har man kunnat utläsa fåglarnas hela flyttväg från häckplatserna i norra Sverige ner till Västafrika.
Resultatet är entydigt: Merparten av de svenska fåglarna tycks ta vägen förbi Les Landes. Där löper de stor risk att bli infångade.
– Man har länge haft för sig i Frankrike att ortolansparven är en delikatess. Man fångar in dem, göder upp dem i bur, dränker dem i armagnac, kör in dem ugnen och äter dem sedan hela, säger Robert Ekblom, redaktör för tidskriften Ornis Svecica där studien publiceras

Artikeln tagen ur dagens DN
 

Inga kommentarer: