måndag 16 februari 2015

se upp!

Så var det då dags för de här små otäcka sakerna som ofta återfinnes, särskilt där pinjeträden växer.


Dom heter tallprossetionsspinnarlarver som man bör undvika att trampa på. Låt också bli att peta på dem för om man har någon form av allergi så kan det ge kraftigt utslag.
 Man ser dem oftast som långa kedjor, men även ihopklumpade.
Tallprocessionsspinnaren som är vanlig i Medelhavsområdet, förekommer i Sverige huvudsakligen inom ett begränsat, tallbevuxet område på sydligaste Gotland, samt i en mindre population vid Böda på Öland.
Larverna lever enbart av tallbarr och avger under den senare delen av sin utveckling mikroskopiska, sylvassa hår, som orsakar allergiska symtom från hud, näsa, ögon och luftvägar, mer sällan anafylaktiska reaktioner.
Vi vill med denna artikel informera om denna ovanliga orsak till allergiska besvär.
Utdrag ur populär vetenskap.

Inga kommentarer: